Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Vilkår for brug

Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, alle gældende love og bestemmelser og er enige om, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i nogen af ​​disse vilkår, er du forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkeret.

2. Brug licens

1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på dk.pstrepairfix.com’s hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:

  •   Ændre eller kopiere materialerne
  •     Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)
  •     Forsøg på at dekompilere eller omvendt konstruere software, der findes på dk.pstrepairfix.coms websted
  •     Fjern ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller
  •     Overfør materialerne til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.

2. Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af ​​disse begrænsninger og kan opsiges af dk.pstrepairfix.com til enhver tid. Ved afslutningen af ​​din visning af disse materialer eller ved opsigelsen af ​​denne licens skal du ødelægge alle downloadede materialer, der er i besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

1. Materialerne på hjemmesiden leveres “som det er”. Webstedet giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fralægger og forkaster alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder. Endvidere garanterer dk.pstrepairfix.com ikke eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af ​​brugen af ​​materialet på dets internetwebsite eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på steder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal dette websted eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på dk.pstrepairfix.coms internetside , Selvom dk.pstrepairfix.com eller en dk.pstrepairfix.com-autoriseret repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialerne på webstedet kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Site garanterer ikke, at et af materialerne på sit websted er nøjagtige, komplette eller aktuelle. dk.pstrepairfix.com kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på dets websted uden varsel. Webstedet er dog ikke forpligtet til at opdatere materialerne.

6. Links

Webstedet har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dets internetwebsite og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. Inkluderingen af ​​et link indebærer ikke godkendelse af webstedet. Brug af et sådant linket websted er på brugerens egen risiko.

7. Vilkår for brugsændringer

Webstedet kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser til sit websted uden varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. Lovvalg

Ethvert krav vedrørende Site-webstedet er underlagt lovgivningen i delstaten Delhi, Indien uden hensyntagen til dets lovbestemmelser.